Zájazd do Poľskej Jablonky

Dátum zverejnenia: 26.04.2016

ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Lipovci
 

 

O Z N A M

ZO Protifašistických bojovníkov v Lipovci oznamuje občanom, že

dňa 18.mája 2016 t.j. v stredu

organizuje zájazd do Poľskej republiky, mesta Jablonka. Odchod autobusu je o 07.00 hod. zo zastávky MHD v Lipovci.

Účastnícky poplatok je 6 €.  

Záujemcovia  majú možnosť prihlásiť sa na zájazd do 11.5.2016 u

p. Mgr. Kevickej  č. tel.: 0908 910 980

     p. JUDr. Chrenovej  č. tel.: 0915 791 762