VZN č. 4/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 17.09.2016