VZN č. 2/2014 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám

Dátum zverejnenia: 25.02.2015

VZN č. 2/2014 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám, ktoré zabezpečujú voľno časové aktivity pre deti a mládež na území a mimo územia obce Lipovec.