VZN č. 2 /2010: O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole

Dátum zverejnenia: 11.03.2010

VZN č. 2 /2010: O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole