VZN č. 2/2009: O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami

Dátum zverejnenia: 09.09.2009

VZN č. 2/2009: O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.