VZN č. 1/2019 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb obcou Lipovec

Dátum zverejnenia: 27.06.2019