VZN č. 1/2013

Dátum zverejnenia: 15.04.2013

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lipovec č. 1/2013, ktorým sa určuje postup a podmienky poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci Obcou Lipovec.