VZN č. 1/2011 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 13.12.2010

VZN č. 1/2011 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Lipovec