VZN č. 1/2010: O určení času otváracích a zatváracích hodín prevádzok obchodu a služieb pôsobiacich v obci

Dátum zverejnenia: 21.01.2010

VZN č. 1/2010: O určení času otváracích a zatváracích hodín prevádzok obchodu a služieb pôsobiacich v obci