Výzva na doplnenie návrhu na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou vyhláškou

Dátum zverejnenia: 03.12.2015