Výročná správa obce Lipovec za rok 2014

Dátum zverejnenia: 02.10.2015

vyrocna_sprava_obce_rok_2014.pdf