Výroba šperkov

Dátum zverejnenia: 12.02.2014

Komisia kultúry a športu pri Obecnom zastupiteľstve v Lipovci oznamuje, že tvorivé dielne pokračujú vo svojej činnosti každý utorok o 16.00 hodine v Kultúrnom dome Lipovec. Téma – výroba šperkov.Účastnícky poplatok 1 €.