Voľby hlavného kontrolóra obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 08.10.2014

Voľby hlavného kontrolóra obce Lipovec v súlade s § 18a ods. 2  a nasl. zákona o obecnom zriadení na deň 21.novembra 2014.