Viacročný rozpočet obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 25.11.2014

Viacročný rozpočet obce Lipovec ( príjmy , výdavky)  na roky 2015-2017.