Viacročný rozpočet obce Lipovec na roky 2015-2017

Dátum zverejnenia: 21.11.2014

Viacročný rozpočet obce Lipovec (príjmy a výdavky) na roky 2015-2017