Verejná vyhláška – začatie kolaudačného konania a pozvánka na ústne pojednávanie – stavba „10784-Lipovec-Pri cintoríne NNK“

Dátum zverejnenia: 01.10.2019