Verejná vyhláška- Oznámenie územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie “Stavebné úpravy chodníka na ul.Karvaša a Bláhovca od rázcestia I/18 po Ulica poľná“,

Dátum zverejnenia: 11.11.2020