UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 704 z 4. novembra 2020 – ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu

Dátum zverejnenia: 02.11.2020

 
 

 

 

 

Dávame do pozornosti

Vláda
A. obmedzuje
A.1. podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov v územných obvodoch okresov Senica, Skalica,
Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Vranov nad Topľou, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov,Svidník, Gelnica, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Dunajská Streda, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 9.novembra 2020 do 14. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. 

okrem výnimiek uvedených v Uznesení vlády č. 704 zo dňa 4. novembra 2020