UPOZORNENIE – na zmenu prednosti v jazde v križovatke ul. Stará-Hoskorná

Dátum zverejnenia: 30.03.2016

 
 

Obec Lipovec upozorňuje vodičov jazdiacich po miestkych komunikáciách v obci Lipovec okres Martin   na

ZMENU PREDNOSTI V JAZDE ! 

na križovatke ulíc Hoskorná a Stará.