TVORIVÉ DIELNE – Oznam

Dátum zverejnenia: 07.11.2016

Komisia pre kultúru a šport pri Obecnom zastupiteľstve v Lipovci oznamuje,
že po letnej prestávke obnovuje činnosť

Tvorivých dielní.

Tvorivé dielne sa uskutočnia vždy v utorok so začiatkom o 16.00 hod. v Obecnej klubovni na ul. Hornej

Mgr. Vlasta Kevická

predseda komisie