Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil základné výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa realizovalo v roku 2021

Dátum zverejnenia: 15.02.2022

V roku 2021 sa na Slovensku po 10 rokoch realizovalo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB). Prvý krát v histórii sa uskutočnilo integrovane a elektronicky, teda údaje sa získavali z administratívnych údajov a od občanov, bez použitia papierových formulárov.
 

SODB 2021 bolo rozdelené na 2 etapy.

Sčítanie domov a bytov sa realizovalo od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Zber údajov zabezpečovala obec v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
Sčítanie obyvateľov bolo realizované od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Prebiehalo v dvoch fázach :

tzv. samosčítanie, kedy sa obyvateľ sčítal sám prostredníctvom elektronického formulára,
alebo asistované sčítanie ( prebiehalo od 3. mája 2021 do 13. júna 2021), ktoré sa uskutočnilo buď s pomocou stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste (v obci), alebo s pomocou mobilného asistenta, ktorý obyvateľa navštívil v domácnosti.

 

Štatistický úrad Slovenskej republiky už zverejnil prvé základné výsledky, ktoré sú dostupné na nasledovnej webovej adrese:

https://www.scitanie.sk/  

 

Pri vyhľadávaní výsledkov si vyberiete z možností: Obyvatelia

                                                                                     Domy

                                                                                     Byty

 

 

Zo základných zistených výsledkov vyplýva, že obec Lipovec má k 1.1.2021 –  899 obyvateľov. Z toho je 450 žien a 449 mužov. Podľa veľkostných skupín obcí patrí obec Lipovec medzi obce do 1000 obyvateľov.

 

Porovnaním výsledkov z predchádzajúcich sčítaní sa pohybuje stav obyvateľov v obci nasledovne:

 

Rok

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Počet obyvateľov

 

835

 

844

 

853

 

849

 

864

 

877

 

883

 

912

 

947

 

948

 

963

 

948

 

949

Zo štruktúry obyvateľov podľa vekových skupín vyplýva, že najväčší podiel majú obyvatelia v produktívnom veku (15-64 rokov)  až 64,96 %. Podiel obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14 rokov) je 14,79% a obyvatelia v poproduktívnom veku zastupujú 20,24 % podiel.

 

                                               (0-14 rokov)                                         (15-64 rokov)                       (65 a viac rokov)

 

Lipovec  899                         133                                                        584                                        182

 

 

Podľa porovnania všetkých obcí v okrese sa naša obec nevyníma z priemeru čo sa týka vekových skupín, avšak patríme medzi obce s vyšším zastúpením obyvateľov v poproduktívnom veku.

 

Ďalšie základné výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov nájdete zverejnené na webovej adrese: https://www.scitanie.sk/ , kde môžete údaje filtrovať podľa ukazovateľa a podľa územnej jednotky. Rozšírené výsledky bude Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejňovať priebežne.

 

Zaujímavosť na záver: Spoločnosť Google vyhodnotila slovné spojenie „sčítanie obyvateľov“ ako najčastejšie vyhľadávané v roku 2021 doma aj vo svete.