Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Lipovec, na roky 2015-2017

Dátum zverejnenia: 22.11.2014