SSE Oznámenie – žiadosť o súčinnosť

Dátum zverejnenia: 13.01.2016

 
 

SSE-Distribúcia a.s

Informuje občanov o potrebe dodržiavania Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, v časti obmedzení stavieb a výsadby pod elektrickým vedením, ktoré je uvedené v prílohe tohto oznamu. 

Oznamuje občanom, že v mesiacoch 2/2016 a 3/2016 bude v našej obci vykonaná kontrola, a prípadné odstraňovanie a odkliesňovanie stromov a iných porastov. Z tohto dôvodu žiada občanov – vlastníkov pozemkov , aby zamestnancom SSE-D, a.s. poskytli potrebnú súčinnosť.