Spoločenské posedenie pre dôchodcov

Dátum zverejnenia: 22.10.2018

 
 

 

Obec Lipovec, kultúrna komisia pri obecnom zastupiteľstve a zložky obce Lipovec,

 

Pozývajú našich dôchodcov

 

na spoločenské posedenie usporiadané pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční

 

dňa 26.10.20108 t.j. v piatok so začiatkom o 15.00 hod.

 

v sále kultúrneho domu.

 

O program a drobné občerstvenie je postarané.

Tešíme sa na vašu účasť.