RVaPS Martin – Opatrenia proti šíreniu vtáčej chrípky- žiadosť o súčinnosť

Dátum zverejnenia: 03.02.2021

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin,
žiada o súčinnosť

pri opatreniach v súvislosti s výskytom a šírením vtáčej chrípky na území Slovenskej republiky.