Regionálna integrovaná územná stratégia ŽSK – záverečné stanovisko

Dátum zverejnenia: 21.03.2016