Regionálna integrovaná územná stratégia ŽSK – informácia

Dátum zverejnenia: 28.12.2015

Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja predložil na posúdenie  „Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Žilinského kraja“ 
Verejnosť sa má možnosť k stratégii vyjadriť v termíne uvedenom v písomnosti ktorá tvorí prílohu tejto informácie.