Rada školy pri Materskej škole Lipovec sa na Vás obracia s prosbou o poukázanie 2 % (3 %) z dane

Dátum zverejnenia: 16.02.2017

Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2 % (3 %) z dane z príjmov v prospech neziskovej organizácie SRRZ – RZ pri Materskej škole Lipovec.Týmto Vás prosíme o poukázanie 2 % ( 3%) z Vašej zaplatenej dane čím podporíte všetky projekty pripravované MŠ na spestrenie výchovných a záujmových činností Vašich detí.

2% MŠ Lipovec |  Vyhlásenie 2%