Programový rozpočet obce Lipovec na rok 2012

Dátum zverejnenia: 20.12.2011

Programový rozpočet obce Lipovec na rok 2012  s výhľadom na roky 2013 a 2014.