Príhovor k novej webstránke

Dátum zverejnenia: 05.08.2015

Vážení spoluobčania.
Prihováram sa k vám z na našej  inovovanej webovej stránky. Snažili sme sa zakomponovať do nej prvky, ktoré v budúcnosti umožnia jednoduchšie a prehľadnejšie informovať o aktualitách, úradných veciach, ale aj o činnosti jednotlivých zložiek a záujmových organizácií v našej obci.

V tejto úvodnej fáze Vás žiadam o trpezlivosť, pretože máme záujem skvalitňovať objem informácií ponúkaných práve prostredníctvom web stránky. Postupne tu nájdete potrebné informácie k agende, ktorú obecný úrad zabezpečuje a to k matrike, stavebnému úradu, školstvu a podobne. Samozrejme k tomu patria aj tlačivá a informácie o poplatkoch za jednotlivé úkony .

Dúfam,  že postupne nájdete na stráne všetky potrebné informácie k úradnej agende, ale aj informácie o kultúrnom a spoločenskom živote v našej obci.
 

Prajem Vám príjemný zvyšok dovoleniek a prázdnin.

PhDr. Jozef Mada
starosta obce