Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 22.3.2023

Dátum zverejnenia: 17.03.2023