Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení EIA ( cyklodopravná trasa Žilina Vrútky )

Dátum zverejnenia: 29.09.2018