Pozvánka na tradičné stavanie mája

Dátum zverejnenia: 25.04.2012

Komisia pre kultúru a šport pri Obecnom zastupiteľstve v Lipovci,  Dobrovoľný  hasičský  zbor  a  Klub slovenských turistov v Lipovci  Vás  pozývajú dňa 30. apríla 2012 na tradičné stavanie mája.
Program:
– 15.30 hod. Hry a súťaže pre deti
– 17.00 hod. Stavanie mája
– posedenie pri reprodukovanej hudbe

V prípade nepriaznivého počasia sa súťaže pre deti uskutočnia v sále kultúrneho domu.

Tešíme sa na Vašu účasť.