Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na prvý polrok 2016

Dátum zverejnenia: 04.01.2016