Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2020

Dátum zverejnenia: 08.07.2020