Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na II. polrok 2018

Dátum zverejnenia: 28.06.2018