Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na II. polrok 2017

Dátum zverejnenia: 07.07.2017

          
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na   

II. polrok 2017

 

     Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konajú spravidla v stredu, v čase o 17.00 hod. na obecnom úrade v Lipovci , v nasledovných termínoch :

 

2.8.2017        streda    –   riadne zasadnutie OZ

13.9.2017      streda    –   riadne zasadnutie OZ

11.10.2017    streda    –   riadne zasadnutie OZ

15.11.2017    streda    –   riadne zasadnutie OZ

13.12.2017    streda    –   riadne zasadnutie OZ

    

     Termíny  jednotlivých zasadnutí  môžu byť podľa potreby  upravené. O presných termínoch ako aj konkrétnych programoch zasadnutí budú poslanci a občania včas informovaní.