PLÁN ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA NA II. POLROK 2015

Dátum zverejnenia: 02.07.2015

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konajú spravidla v stredu, v čase o 17.00 hod. na obecnom úrade v Lipovci, v nasledovných termínoch :
22.7.2015 streda – riadne zasadnutie OZ
26.8.2015 streda – riadne zasadnutie OZ
23.9.2015 streda – riadne zasadnutie OZ
28.10.2015 streda – riadne zasadnutie OZ
25.11.2015 streda – riadne zasadnutie OZ
16.12.2015 streda – riadne zasadnutie OZ

Termíny jednotlivých zasadnutí môžu byť podľa potreby upravené. O presných termínoch ako aj konkrétnych programoch zasadnutí budú poslanci a občania včas informovaní.