Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2022

Dátum zverejnenia: 04.01.2022