Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na 1. polrok 2014

Dátum zverejnenia: 17.01.2014