Oznámenie – Porucha pevnej telefonickej linky na Obecný úrad

Dátum zverejnenia: 14.12.2015

Obecný úrad v Lipovci oznamuje občanom, že z dôvodu závažnejšej poruchy na telekomunikačnom vedení , nie je možné telefonické spojenie na Obecný úrad Lipovec cestou pevnej telefonickej siete. V prípade potreby, počas poruchy,  volajte na telefónne číslo 0915 710 948. 
Telekomunikačný operátor na odstránení poruchy pracuje.