Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občana

Dátum zverejnenia: 06.12.2020