Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania

Dátum zverejnenia: 19.11.2015

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR , zaslalo Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania  stavby Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany na deň 18.12.2015 o 9.30 hod. v zasadačke zhotoviteľa stavby VÁHOSTAV-SK, a.s. Stredisko PM 38 ul. i. Čsl. brigády 60, 038 61 Vrútky.