Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán obce Sučany“

Dátum zverejnenia: 21.01.2016

 
 

Obstarávateľ, Obec Sučany, Obecný úrad Sučany, Nám. SNP 31, 038 52 Sučany, 

v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaslal OÚ Martin, Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu “ Územný plán obce Sučany“.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko podľa podmienok uvedených v tomto oznámení.