Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum zverejnenia: 02.12.2022

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa:
 

09.12.2022 v čase od 7:35 hod do 16:00 hod 

 

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny 

z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy.

 

Obmedzená distribúcia elektriny sa týka odberných miest uvedených v prílohe.