Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v mesiaci február 2020

Dátum zverejnenia: 13.01.2020

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:
dňa 7.02.2020, v čase od 8:20 hod do 14:20 hod

na ulici Hrabiny.

Konkrétne odberné miesta, ktorých sa týka prerušenie distribúcie sú uvedené v prílohe.