Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 14.10.2022

Dátum zverejnenia: 07.09.2022

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, 
že dňa 14.10.2022

v čase od 7:30 hod do 15:30 hod

 

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Lokalita a odberné miesta, ktorých sa týka prerušenie distribúcie elektriny je uvedená v prílohe.