OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny

Dátum zverejnenia: 07.06.2017

 
 

 

 

 

SSE-Distribúcia, a.s.oznamuje, že dňa 26.6.2017

v čase od 07.15 hod do 16.15 hod.

bude prerušená dodávka elektrickej energie na ul. Hoskorná,Nová,Pastovník, Pod kanálom, Stará, ZO 9.máj, ZO Lipová, ZO Jazierka 

podľa priloženého rozpisu čísla domov