OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny

Dátum zverejnenia: 28.06.2017

Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s. Oznamuje, že z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti bude dňa 
4.7.2017 v čase od 07.30 hod. 

prerušená distribúcia elektrickej energie v obci Lipovec na ul. Hoskorná, od č. 51 – 70, ul. Nová, ul. Pastovník,  ul. Pod kanálom č. 24-31, ul. Stará. 

 Predpokladaná doba odstávky je do 14.30 hod.