Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum zverejnenia: 14.10.2019

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa:
 

7.11.2019 v čase od 8:00 hod. do 15:30 hod 

 

prerušená distribúcia elektriny na ulici Hrabiny.

 

Presný popis odberných miest nájdete v prílohe.